ЗА НАС

Сдружение „Клуб за Активно Гражданство“ е създадено през 2009 година с първоначален район на развиване на дейността си в град София. Впоследствие дейността му е изместена от столицата и сдружението започва да действа на регионално ниво по Южното Черноморие на България и по-специално в районите на Странджа планина и крайбрежните общини.

Сдружението е вписано:

нпо царевов регистъра на сдруженията с нестопанска цел в обществена полза при Окръжен Съд Бургас под фирмено дело N97/2013г.;
нпо царевов Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност при Министерството на Правосъдието с Удостоверение N004/2010г.;
нпо царевов регистър БУЛСТАТ при Агенция по Вписванията с код 175824314;
нпо царевокато Администратор на лични данни в Комисията за Защита на Личните Данни с Удостоверение N294729/2010г.

сдружениенпо царево

Създателите на НПО-то са група млади хора, които имат желанието да влагат уменията, знанието и усилията си за постигане на резултати, които са в полза на цялото общество. Водени от идеята не да реализират печалби, а с цел популяризиране на активното гражданско участие, членовете на сдружението споделят, дискутират, а и понякога спорят по теми, свързани със солидарността, толерантността и разбирателството между хората, качеството на средата за живот, както и подобряването, запазването и възстановяването на естествената околна среда. В момента в НПО-то членуват 8 човека, с разнородни интереси и професии, но обединени от една цел: да влагат усилията и времето си в полза на благоденствието и просперитета на обществото.

Основните цели на НПО-то са популяризиране на активното гражданско участие на младите хора и най-вече тяхното европейско гражданство; стимулиране и популяризиране на солидарността, толерантността и разбирателството между младите хора в различни страни, с оглед насърчаване на социалната интеграция в Европейския съюз; подобряване на качеството на средата за живот и работа с по-добър достъп и нови възможности за повишена регионална конкурентноспособност и устойчиво развитие; подобряване, запазване и възстановяване на естествената околна среда и спомагане за развитието на екологичната инфраструктура, развитие на образованието, културата, науката и спорта.

Ако желаете да помогнете на дейността на сдружение „Клуб за Активно Гражданство“, можете да го направите като правите дарения на банковата сметка на сдружението. Всеки дарител, освен признателност, ще получи документ за направеното дарение и сертификат. Имате право да посочите как точно желаете да бъдат похарчени вашите дарения, стига желанието Ви да отговаря на целите и принципите на сдружението.

Дарения по банкова сметка в евро:

Банка: Първа Инвестиционна Банка АД
Титуляр: Сдружение „Клуб за Активно Гражданство“
IBAN: BG51 FINV 9150 1204 3312 26
BIC: FINVBGSF


^