КОНТАКТИ

Сдружение „Клуб за Активно Гражданство“

 

Адрес:

ул. „Иван Асен II“ №6
гр. Царево 8260, обл. Бургас

Контакти:

 

email: office@active-citizenship.org

 

fax: +359 (0) 590 98 168

 

Боряна Ковачева – Председател на Управителния Съвет

тел.: +359 (0) 887 794 507

Ангел Митков – Заместник-председател на Управителния Съвет

тел.: +359 (0) 898 868 887

Лъчезар Ковачев – Главен Юрисконсулт

тел.: +359 (0) 888 565 112


^