ПАРТНЬОРИ

партньори

Сдружение „Клуб за Активно Гражданство“ е отворено към създаване на дългосрочни връзки с партньори, които споделят идеите и целите за извършване на общественополезна дейност. Всички бъдещи партньори, които имат желание да помагат за популяризирането на активното гражданско участие, за подобряването на качеството на средата за живот и за запазването и подобряването на естествената околна среда, са добре дошли като партньори и сътрудници в НПО-то. Ако желаете да научите повече информация за предмета на дейност и целите на сдружение „Клуб за Активно Гражданство“, моля, посетете страницата За Нас. Ако желаете да станете наш НПО партньор, моля, свържете се с нас чрез страницата Контакти.

Партньори по проекти:

Perforge Burgas:

партньорипартньорипартньори


^