ПРОЕКТИ

Сдружение „Клуб за Активно Гражданство“ разработва проекти с намерението да намери финансиране за дейността си и да осъществи целите си. Този процес започва с идеи, давани от членовете на сдружението. Следва проучване на възможностите за финансиране от международни, европейски или национални грантови схеми и програми. След като се намери начин за финансиране на дадена инициатива, експерти от сдружението подготвят проектната документация, окомплектоват всички нужни материали и подават заявление за кандидатстване за финансиране. При успешно одобрение на проекта, сдружението търси съмишленици, партньори, доброволци и спонсори с цел осъществяване на поставените цели. Проектът се счита за успешно приключил, ако е изпълнил първоначално заложените резултати и цели. Крайната фаза от целия процес е успешното отчитане пред финансиращия орган по проекта.

 

Тук ще публикуваме успешно приключилите проекти, както и новите ни инициативи:

проекти

Име на проекта: Perforge Burgas 2010
Стойност на проекта: ~€25 000
Статус на проекта: Завършен и успешно отчетен
Финансираща програма: „Младежта в Действие 2007-2013“
Финансиращ орган: НЦЕМПИ – Национален Център „Европейски Младежки Програми и Инициативи“
Описание на проекта:

През лятото на 2010 година сдружение „Клуб за Активно Гражданство“ кандидатства и спечели проект „Перфордж-Бургас“ по Програма „Младежта в Действие 2007-2013“ към Национален Център „Европейски Младежки Програми и Инициативи“. „Пърфордж-Бургас” бе проект за младежко обучение на млади групи и музикални мениджъри, за откриване и развитие на потенциала им в Европейския контекст. ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ…


^